Beste spelers, ouders, trainers, afgevaardigden bestuursleden en sympathisanten van KSVO,

Met dit schrijven wil ik jullie laten weten dat we met twee van onze sponsors een overeenkomst hebben gemaakt waarbij alle leden van KSVO hun profijt kunnen halen en terzelfder tijd de clubkas van onze vereniging spijzen.

Hoe gaat het in zijn werk???
Wel, met zowel Optiek Anseeuw als met Mazout Expres hebben we een overeenkomst gemaakt waarbij onze leden een directe korting krijgen bij een aankoop bij deze firma’s, KSVO op zijn beurt krijgt na een evaluatie van het aantal aankopen die leden van KSVO geplaatst hebben op het eind van het jaar een bonus naar gelang het aantal aankopen.

Concreet voor Optiek Anseeuw krijgt iedereen een DIRECTE KORTING VAN 20 % OP DE MONTUUR uw kortingsbon kan aangevraagd worden in de chalet of vermelden in de winkel zelf dat je aankoop via KSVO gebeurt of print deze bon af.

 

Voor Mazout Express hebben we 3 verschillende mogelijkheden, namelijk de volgende:

- 0,10 € DIRECTE KORTING bij iedere tankbeurt in de 3 verschillende tankstations (zie advertentie) BELANGRIJK!!!! KASTICKET AFGEVEN IN DE CHALET!!!!
- Groepsaankoop huisbrandolie EXTRA KORTING OP DE DAGPRIJS EN VOLGENS HOEVEELHEID eerste groepsaankoop gebeurt in SEPTEMBER enkel uw naam en adres en aantal liters door mailen naar p.devliegere@scarlet.be of af te geven in de chalet.
- DIRECTE KORTING bij onderhoudsbeurt van uw CV ketel enkel telefoneren naar Mazout Expres tel 050/35 69 45 en vermelden dat de aankoop via KSVO gebeurd.

Ik hoop dat al wie KSVO gezind is, dit initiatief van onze sponsors massaal zullen opvolgen en zodoende onze club een FINANCIEEL DUWTJE IN RUG TE GEVEN.

Van harte bedankt,

Paul Devliegere
Voorzitter KSVO