evaluatie opvolging voor trainers

Hierbij nog even de korte uitleg i.v.m. de Google Drive:

- Wekelijks de Excel lijst invullen ( aanwezigheden op training & wedstrijden )
- Evaluatieformulier per speler invullen voor eind december ( 1e deel ) & eind april ( 2e deel )
- Evaluatiefiche per speler invullen voor eind april
- Aktieplan per speler invullen voor eind april

Bedoeling is dat alle spelers twee evaluaties krijgen, één begin januari & één medio april.
Bij de evaluatie medio april, graag aan iedere speler zijn eigen actieplan overhandigen.
De opgemaakte evaluaties & actieplannen worden ieder seizoen doorgegeven aan de trainer voor het volgende seizoen.

Mag ik ook vragen aan iedere trainer om de Excel lijst op dezelfde manier in te vullen ( met de kleurenblokjes zoals aangegeven ).
Het is veel gevraagd, maar op deze manier komen we tot een éénduidig formulier.
Het vraagt wat gewenning, maar éénmaal je het onder de knie hebt, dan loopt het vanzelf.

Wanneer iedereen dit naar behoren invult, dan help je ons hier enorm mee.
Na verloop van tijd krijgen we op deze manier een correcte speler opvolging.
Op deze manier kunnen we al onze spelers hun evolutie zien.

Dank U.

Met sportieve groeten,
            Rik Huyghe