CP+ voetbal ( vanaf seizoen 2018-2019)

 

Trainers

Met de CP+-ploeg bieden we voetbal aan voor jongens en meisjes van 6 tot 14 jaar die een fysieke beperking hebben en geen gebruik maken van (externe) hulpmiddelen zoals een rolstoel of een Kaye walker.

Voor de CP+-voetbalploeg gaan we de doelgroep uitbreiden zodat ook kinderen met een fysieke beperking, ongeacht de oorzaak van hun beperking een kans krijgen om hun favoriete sport te beoefenen.

De missie en visie van dit project bestaat uit 4 pijlers:

  • Iedereen kan en mag voetballen

Vele kinderen willen dolgraag voetballen, ook kinderen die een fysieke/motorische beperking hebben. Voor hen is voetballen bij een gewone club echter niet mogelijk. Zij kunnen wel terecht in het G-voetbal.
In de praktijk zien we dat G-voetbalploegen samengesteld zijn uit sporters met zowel fysieke, psychische als verstandelijke beperkingen. Helaas stellen wij ook vast dat de sporters met een fysieke beperking vaak toch uit de boot vallen.
Wij willen de kans geven aan kinderen met een fysieke beperking zonder externe hulpmiddelen om hun voetbalkunstjes te tonen of deze te verbeteren.

  • Iedereen hoort erbij

Naast het sportieve gegeven hebben wij ook de intentie om de integratie in de gewone samenleving te bevorderen. Dit willen we vooral doen door alles zo “echt” mogelijk te houden.
We trainen op de kunstgrasvelden van KSV Oostkamp, een “echte” voetbalploeg met “echte” ballen en “echte” trainers.
Iedereen die binnen de doelgroep valt is welkom, ongeacht afkomst, beperking, geslacht,…

  • Geloof in jezelf

Het gevoel voor eigenwaarde van kinderen is zeer belangrijk. Dit gevoel kan bevorderd worden door succesbeleving.
Om de succesbeleving zo groot mogelijk te maken, willen we de kinderen de kans geven om op hun eigen niveau het voetbal te ontdekken en hen de gelegenheid geven om bij te leren.
Door een enthousiaste benadering en door het geven van positieve reacties op wat het kind doet zal het kind meer zelfvertrouwen krijgen, zich beter voelen en zal het kind geprikkeld worden om steeds een stapje verder te gaan.

  • Spel en plezier

Het amusement en (spel)plezier van de kinderen staat voorop. Het competitieve gegeven laten we dan ook achterwege. In de toekomst willen we onderlinge wedstrijden tegen gelijkaardige ploegen (momenteel 3 projecten in België) echter niet uitsluiten.
Naast het voetballen is het ook onze bedoeling om in de loop van het jaar een aantal leuke activiteiten samen te doen.

 

Trainingen: Zaterdagnamiddag: 13.00 – 14.00 uur

 

Trainer: Pieter Steyaert

email: steyaertcastillo@telenet.be

tel: 0474/800890

 

Jan Vergison

GSM: 0473/510237

Email: jan.vergison@gmail.com

trainer Roeland Gussé

GSM: 0473/787442

email: roeland.gusse@gmail.com

 

Ploegverantwoordelijken

Trainingen

info nieuw seizoen 2018-2019:

  • Het nieuwe seizoen gaat van start op zaterdag 25 augustus 2018 om 13 uur. De trainingen gaan net als vorig jaar door op zaterdag tussen 13 en 14 uur. Op zondag 9 september in de namiddag is ons eerste CP-voetbaltornooi gepland. 
Bekijk onze blogpagina

Sponsor(s)

SBS Bouw

SPORT Vlaanderen